Obchodní koncepce

Obchodní koncepce se často tvoří pro případy převzetí a pokračování společnosti s novým vlastníkem. Nebo dojde-li ke strategické změně, restrukturalizaci společnosti, která se připravuje na optimalizaci prodejní kapacity či pro případ expanze a vytyčení nových cílů společnosti.

Vždy je obvykle zapotřebí vytvořit přijatelnou obchodní koncepci (business plán), která napomáhá k rozhodnutí, zda finanční prostředky investovat a popř. v jakém množství. Dává vhled a možnost plánování likvidity společnosti, jako jednoho z hlavních podnikových ukazatelů. V případě, že nevychází podnikové plánování úplně dobře a plánovaný stav se rozchází se skutečností, je třeba rychlé reakce v řízení společnosti, což často umožňuje změna stávající obchodní koncepce.

Jsme nezávislá třetí strana, která není ovlivněna vnitropodnikovým pohledem, a máme zkušenosti s vyjednáváním s finančními institucemi, vytváříme spolu s vlastníky, nebo kupujícími obchodní a finanční koncepce, které jsou dostatečně detailní a odůvodnitelné. Tyto plány slouží jako podklad pro rozhodování vlastníků, vyjednávání s úvěrovými institucemi, pro projekty konsolidace a restrukturalizací, nebo expanzi stávajícího podnikání.

K tomu náleží například následující body:

  • Firemní strategie a cíle
  • Produkty a služby
  • Prodej a trh (zákazníci, trh, konkurence, prodej, marketing)
  • Výroba a technologie
  • Nákup
  • Personál, jeho vedení a motivace
  • Řízení financí a účetnictví
  • SWOT analýza (silné, slabé stránky, příležitosti, rizika) včetně vyhodnocení
  • Plánování v oblastech příjmů a výdajů, plánování rozvahy, investic, plánování likvidity a financování a refinancování

Chcete pomoci s prodejem firmy?

V případě žádosti či dotazu nás prosím kontaktujte na níže uvedeném e-mailu nebo poptávkovém formuláři.

Poptávkový formulář

Kontaktní formulář

Vaši poptávku se nepovedlo odeslat. Opravte prosím chyby ve formuláři a zkuste to znovu.

Úspěšně odesláno

Děkujeme, budeme Vás kontaktovat co nejdříve to bude možné.