Ocenění společnosti a odsouhlasení kupní ceny

Největší výzvou pro prodávajícího i kupujícího je vzájemná dohoda a shoda na přijatelné kupní ceně. Této hodnotě se lze přiblížit, pokud se bude vycházet z  předpokladu, že se jedná o firmu generující zisky. Hodnota podniku je v tomto případě součtem výnosů, které se očekávají v budoucnu – samozřejmě pro předpokládanou dobu trvání společnosti - k datu ocenění, tj. její současné hodnotě. Nicméně se nejedná pouze o prostý součet jednotlivých ročních zisků, ale diskontovaných specifickou kapitalizační úrokovou sazbou. Hodnota diskontní sazby je mimo jiné určena součtem úroku z investic do „bezrizikových“ aktiv – referenční nebo také základní úroková sazba - (např. dlouhodobých státních dluhopisů) a sumou přirážek dle obecného podnikatelského rizika, specifických firemních rizik, chybějící zastupitelnosti atd. Srovnatelná metoda DCF určuje hodnotu společnosti podobně, a to na základě diskontovaných peněžních toků a měla by poskytnout stejný výsledek jako metoda kapitalizovaných čistých výnosů (zisků).

Základní vzorec pro výpočet výnosové hodnoty lze vyjádřit jako: H = TČV / ik

kde H = hodnota podniku, TČV = trvale odnímatelný čistý výnos – vyjádřen ve stálých cenách k datu ocenění; ik = kalkulovaná úroková míra očištěna o inflaci = na úrovní reálné míry (úroková sazba jako součet referenční úrokové sazby (základní sazba) plus rizikové přirážky)

Věčná renta znamená hodnotu, která musí být investována, aby bylo dosaženo stejného zisku společnosti za rok. Vzorec ukazuje, že čím je míra kapitalizace nižší, tím vyšší je návratnost kapitálu.

Pokračovat na 5. Základní úvahy a poznámky k nabídce společnosti

Chcete pomoci s prodejem firmy?

V případě žádosti či dotazu nás prosím kontaktujte na níže uvedeném e-mailu nebo poptávkovém formuláři.

Poptávkový formulář

Kontaktní formulář

Vaši poptávku se nepovedlo odeslat. Opravte prosím chyby ve formuláři a zkuste to znovu.

Úspěšně odesláno

Děkujeme, budeme Vás kontaktovat co nejdříve to bude možné.