LOI – Letter of Intent

Jakmile bude dosaženo dohody (shody) ve všech základních bodech prodeje nebo účasti ve společnosti, mělo by to být zaznamenáno v dokumentu - Letter of Intent (LOI) – který je vhodné uzavřít před další fází Due Diligence (hloubkové kontroly) a následné koupě podniku. Pod pojmem významné body si lze představit, že jsou uvedeny všechny podstatné podrobnosti a záměry transakce, které se s výhradou pozitivní kontroly na Due Diligence, nakonec stanou nedílnou součástí kupní smlouvy.

V této souvislosti existuje pocit nejistoty ohledně toho, zda všechny, žádné, anebo jen některé články smlouvy LOI mají právně závazný charakter. Na rozdíl od anglosaského práva není LOI v zásadě právně závazný. V případě prodeje podílu je kupní smlouva požadována v notářsky ověřené formě. Formální Dohody o společném záměru nejsou právně závazné. To se však může lišit v případě prodeje majetku, kdy (s výjimkou prodeje nemovitostí) není požadovaná notářsky ověřená kupní smlouva. Proto je třeba dbát na to, aby podpisem LOI přeci jen nedošlo k uzavření právně neúčinné smlouvy díky nejednoznačným formulacím. Proto je vhodné výslovně, nejlépe opakovaně a na několika místech výslovně uvést, že mezi stranami existuje dohoda, že po vzájemné shodě teprve bude uzavřena kupní smlouva právně závazným způsobem. Dohodou o společném záměru můžete definitivně stanovit konečné rámcové podmínky pro přípravu kupní smlouvy.

Odlišné jsou však ty pasáže, které nejsou nedílnou součástí kupní smlouvy, jako jsou exkluzivita, důvěrnost, využívání získaných informací z Due Diligence, náklady spojené s vyjednávacím procesem (obvykle každá strana nese vlastní náklady) apod. Tyto dohody jsou závazné a jejich porušení jsou spojena s odpovídajícími nároky na náhradu škody a jsou tedy vymahatelná.

Nezávazná povaha podstatných článků (pasáží) LOI by však neměla vést k tomu, že smluvní strany byly např. úmyslně uvedeny v omyl nebo byl změněn, či pozměn význam některých pasáží a LOI musí být z těchto důvodů přeformulován ještě před uzavřením kupní smlouvy. To by bylo závažným porušením důvěry a obvykle důvodem k okamžitému ukončení vyjednávání. Jedinou výjimkou je odhalení skutečnosti díky Due Diligence, která kupujícímu ještě nebyla známa nebo byla zamlčena.

Hlavní body, které by měly být součástí LOI jsou např. kupní cena, datum zaplacení kupní ceny, datum převzetí, případné zádržné, přesný seznam předmětu koupě, role předávajícího při převzetí, body popisující stav po převzetí, podklady k zaměstnancům a jejich převzetí, konkurenční doložka pro prodávajícího a další. V Dohodě o společném záměru by mělo být rovněž uvedeno, zda bude mít kupující právo pokračovat v podnikání v nezměněném konceptu, nebo zda může užívat název podniku. Zpravidla tomu tak bude. V LOI nebudou zcela jistě zakotveny všechny body a dohodnuty všechny podrobnosti, které budou obsahem budoucí kupní smlouvy. Zde je doporučeno tato témata ale v LOI zmínit, s uvedením, že smluvní strany budou hledat dohodu, která povede k uzavření kupní smlouvy.

Rovněž by měl být stanoven časový rámec a rozsah následné Due Diligence, jakož i povinnost předávajícího poskytnout příslušné dokumenty a informace. Vzhledem k tomu, že prodávající musí zveřejnit podstatná obchodní tajemství, není neobvyklé uzavřít doložku o mlčenlivosti, nebo samostatnou smlouvu o mlčenlivosti, kdy v případě jejího porušení kupujícím,, souhlasí se smluvní pokutou.

Nakonec musí být stanoveny jasné lhůty pro provedení Due Diligence, příslib financování a pro obě strany akceptovatelný závazek k uzavření kupní smlouvy. Převodce si musí být vědom, že od určitého okamžiku mu končí závazek, kdy nesmí vyjednávat o prodeji s jiným kupujícím (např. konec exkluzivity, nebo prohlášení kupujícího, že neuzavře kupní smlouvu).

Pokračovat na 10. Due Diligence

Chcete pomoci s prodejem firmy?

V případě žádosti či dotazu nás prosím kontaktujte na níže uvedeném e-mailu nebo poptávkovém formuláři.

Poptávkový formulář

Kontaktní formulář

Vaši poptávku se nepovedlo odeslat. Opravte prosím chyby ve formuláři a zkuste to znovu.

Úspěšně odesláno

Děkujeme, budeme Vás kontaktovat co nejdříve to bude možné.