Kupní proces

Ocenění podniku

Znát hodnotu a silně argumentovat Pokud plánujete koupit firmu, musíte znát její hodnotu. Nicméně většina majitelů má o hodnotě své firmy nereálné představy. Pochopitelně je jejich pohled často ovlivněn úsilím, které investovali v průběhu let do své společnosti. My hodnotíme podniky podle standardních metod, neutrálně a realisticky. S výsledkem ocenění budete mít ve vyjednávání o ceně optimální argumenty a tím ochráníte své zájmy.

Obchodní koncepce

Definování cílů a řízení rozvoje Pracujeme s vámi na vašich obchodních cílech. Jakmile jsou konkrétně zformulovány, můžeme je zhmotnit do podoby finančního plánu (Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty, Cash-Flow). Pomocí těchto údajů lze v budoucnu vyhodnotit skutečný stav s plánem (projekcí). To vám umožní určit případný nežádoucí vývoj a v rané fázi přijmout protiopatření. Jedná se o součást finančního controllingu. S profesionálním plánováním podpoříte své podnikání a přesvědčíte potenciální investory.

Firemní plánování

Individuální vyhledávání, zmírňování rizik Pro firmy vstupující na trh snížujeme riziko již na počátku. Hledáme společnost, která vám bude vyhovovat. Spolupracujeme s vámi ve věcech financování. Na požádání vám pomůžeme s řízením společnosti i po jejím nákupu.

Financování

Získání kapitálu a podpor podnikání Při koupi podniku byste měli mít vlastní prostředky minimálně ve výši 15 – 20 % sumy investice. Zbývající finanční prostředky jsou většinou kryty z úvěru. Poradíme vám s možnostmi financování, a zda by dávala účast investora smysl. Prověříme, zda jsou k dispozici např. dotační tituly a zprostředkujeme vám kontakty na dotační agentury.

Due Diligence

Zkontrolujeme rizika, provedeme analýzu silných a slabých stránek Due Diligence slouží zájemci o koupi podniku ohodnotit potenciál a rizika na základě relevantních dat. Pomůžeme vám s našimi právními a daňovými poradci v celém procesu Due Diligence, to znamená, že prozkoumáme seznam požadavků a informací, které mají být kompletní a ohodnotí silné a slabé stránky firmy.

Moderování

Citlivé vyjednávání, uzavření prodeje Moderujeme kupní jednání a zastupujeme vaše zájmy. Díky zkušenostem a odborné přípravě, vytvoříme prostředí důvěry mezi vámi a vaším partnerem. Praxe ukazuje, že se nepodaří dokončit kupní jednání bez moderátora kvůli nedorozumění v průběhu jednání. Moderované jednání vede častěji k úspěšnému závěru.

Kupní smlouva a daňové právo

Tvorba smluv Přenechte smluvní a daňové angažmá profesionálům. Zkušení advokáti, účetní a auditoři zajistí, že při prodeji podniku budou dohodnuté podmínky zakotveny ve smlouvách. Jinak riskujete, že chyby v režimu převodu mohou značně zkomplikovat celou transakci. V nejhorším případě mohou i ohrozit zrušení celé transakce. Tyto služby poskytují naši obchodní partneři.

Chcete pomoci s nákupem firmy?

V případě žádosti či dotazu nás prosím kontaktujte na níže uvedeném e-mailu nebo poptávkovém formuláři.

Poptávkový formulář

Kontaktní formulář

Vaši poptávku se nepovedlo odeslat. Opravte prosím chyby ve formuláři a zkuste to znovu.

Úspěšně odesláno

Děkujeme, budeme Vás kontaktovat co nejdříve to bude možné.